Zásady ochrany osobních údajů

Naše firma zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“.

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám budou poskytnuty za účelem uzavření kupní smlouvy na nákup zboží v eshopu garnyzerolety.cz a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo.
Dále ukládáme další, neosobní údaje za účelem průběžného zlepšování naší nabídky a to v rozsahu typ/verzi prohlížeče, používaný operační systém, URL předchozí navštívené stránky, IP adresa, čas dotazu na serveru. Tyto údaje nejsou vztaženy k osobě, které se týkaly a nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů.

Správcem Vašich osobních údajů je firma:
Luděk Kopřiva
Emy Destinové 2134/2
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 76194639
telefon: +420 475 623 459
email: obchod@urbanek-ul.cz

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou osob, pomocí kterých zajišťujeme dodání zboží, které si u nás zakoupíte.

Jedná se o doručovací společnost, kterou si zvolíte pro doručení zboží. Vaše osobní údaje budou předány vybrané doručovací společnosti v rozsahu nutném pro splnění smlouvy – doručení zboží.

Příjemcem Vašich osobních údajů budou dle Vaší volby některá z těchto doručovacích společností:

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
Fofr, RSC Logistics, logistické družstvo, Masarykovo nábřeží 2018/10, 120 00 Praha 2 – Nové Město
Zásilkovna s. r.o., Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany.

Dále mohou být Vaše údaje předány IT specialistům zajišťujícím provoz eshopu garnyzerolety.cz:

Digitalka s.r.o., Mostecká 229/13, 412 01 Litoměřice

Vaše osobní údaje budou zpracovávány do doby, kdy se rozhodnete svůj souhlas zrušit.

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů firmou Luděk Kopřiva bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům
– právo získat na základě žádosti informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy a o účelu zpracování a příjemcích, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje předány.

2) právo požadovat opravu nebo doplnění svých osobních údajů
– právo požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů v případě že nejsou aktuální

3) právo požadovat výmaz osobních údajů
– právo na vymazání veškerých Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy. V případě, že existuje důvod pro uchování vybraných osobních údajů, například dle povinnosti zákona o účetnictví, v tomto případě nelze výmaz provést.

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů
– právo, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat bez možnosti s nakládání s Vašimi údaji a to v případě:
a) popření přesnosti Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohly přesnost Vašich osobních údajů ověřit
b) že jsou Vaše osobní údaje zpracovány neoprávněně a Vy odmítnete výmaz, místo toho budete žádat o omezení použití
c) pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, Vy ale požadujete jejich uchování pro obhajobu právních nároků
d) vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a to po dobu dokud nebude ověřeno, zda existují oprávněné důvody pro jejich zpracování

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
– v případě Vaší žádosti poskytneme Vaše osobní údaje zpracovávané dle Vašeho souhlasu a zároveň zpracovávané automatizovaně. Tyto údaje Vám předáme ve strojově čitelném formátu, popřípadě tyto údaje předáme správci kterého určíte.

6) právo podat stížnost
– v případě, že se domníváte, že porušujeme pravidla zpracování osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz

13.7. - 4.8.2024 ZAVŘENO - DOVOLENÁ
Objednávky na zboží na míru a na objednávku přijaté do 2.7.2024 budou odesílány ve dnech 11-12.7.2024, objednávky přijaté po 2.7.2024 budou postupně odesílány od 7.8.2024.
Objednávky na zboží skladem přijaté do 10.7.2024 budou odeslány do 12.7.2024, objednávky přijaté po 10.7.2024 budou postupně odesílány od 6.8.2024.