Obchodní podmínky

Obchodní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku v platném znění.

Smlouva o koupi věci začíná ve chvíli odeslání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře v eshopu garnyzerolety.cz. Objednávka je závazná a v případě porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího mohou být účtovány vzniklé náklady. Vzniklými náklady se rozumí také nepřevzetí odeslaného zboží. Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem a podmínkami pro dopravu a platbu, které naleznete zde: Doprava a platba

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21% a jsou platné pouze pro nákup prostřednictvím internetového obchodu. V případě změny ceny je kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

Barva zboží na fotografiích závisí na nastavení vašeho monitoru a může se lišit od skutečnosti, v případě že je kupující nespokojen s barvou dodaného zboží má právo na jeho vrácení, popřípadě výměnu. Neplatí pro zboží označené “na míru” – více viz Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy

Průběh objednávky

Po odeslání objednávky je zákazníkovi automaticky zasláno potvrzení o přijetí na uvedenou e-mailovou adresu. V den odeslání objednávky je zákazník informován prostřednictvím e-mailu o jejím vyřízení, současně je odeslán e-mail se sledovacím číslem ze systému dopravce.

Termín odeslání zboží

Datum odeslání je uvedeno u zboží, pokud má zboží více variant, zobrazí se po zvolení varianty. Pokud je objednané množství zboží větší než skladový stav, doba o kterou se termín odeslání prodlouží je uvedena u skladového stavu.

Pokud se termín objednávky změní, například nedodáním zboží od výrobce, budeme vás o novém termínu informovat. V případě, že zákazník nesouhlasí se změnou termínu odeslání a chce objednávku zrušit, lze tak učinit písemně prostřednictvím emailu do 24 hodin od upřesnění nového termínu odeslání. Nebude-li zákazník na změnu termínu reagovat, považujeme změnu termínu za odsouhlasenou.

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží prodávajícímu prostřednictvím e-mailu nebo osobně v provozovně prodávajícího. Vrácené zboží musí být doručeno prodávajícímu nebo předáno na provozovně prodávajícího nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a zabalené v obalu, v opačném případě může prodávající uplatnit náhradu škody. Vrácené zboží vrací kupující na vlastní náklady a k vrácenému zboží je nutno přiložit kopii daňového dokladu s číslem účtu, na který má být zaslána částka za vrácené zboží. Prodávající vrátí kupní částku za zboží včetně účtovaných nákladů na dopravu nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Při zaslání vráceného zboží na dobírku nebude zásilka přijata.
Právo na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu se nevztahuje na zboží označené na míru – zboží vyrobené nebo upravené dle přání zákazníka.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vrácené zboží je nutno zaslat nebo osobně doručit na adresu: URBÁNEK – Garnýže, rolety, žaluzie, Luděk Kopřiva, Emy Destinové 2134/2, 400 01 Ústí nad Labem

Zásilky do 60cm lze zaslat i na výdejní místo Zásilkovny (Potraviny Jizerská, Jizerská 2937/49, 400 11 Ústí nad Labem, ID 18309), zásilky zaslané na jiné výdejní místo nebudou vyzvednuty. Zaslání vráceného zboží službou Zásilkovna na adresu nedoporučujeme, dle zkušeností, kurýři po jednom neúspěšném telefonátu, ukládají zásilku na jakoukoliv pobočku. V tomto případě nebude zásilka také vyzvednuta.  

Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky – zboží na míru

V případě objednání zboží označeného na míru nebo úpravy zboží na míru – jedná se o zboží vyrobené nebo upravené dle přání zákazníka, nelze proto odstoupit od smlouvy (zrušit objednávku před odesláním nebo vrátit již obdržené zboží). Pokud kupující trvá na zrušení objednávky, je účtován storno poplatek ve výši 40% až 50% z jeho ceny nebo v případě vrácení zboží vyrobeného na míru, bude vrácená částka za zboží ponížena o 40% až 50% z jeho ceny, možnost vrácení zboží vyrobeného na míru závisí na výrobci. Pokud výrobce odmítne zboží vzít zpět, není možné toto zboží vrátit. V případě úpravy délky tyčové garnýže bude vrácena částka za garnýž o nejbližší nižší délce (například při úpravě délky z 240cm na 230cm, bude vrácena částka za délku 200cm). Pokud byla zkrácena nejnižší nabízená délka, nelze toto zboží vrátit. Plnou cenu lze vrátit pouze za opět prodejné, neupravené komponenty (napřklad držáky, koncovky, kroužky, háčky,….).

Reklamace – dodávka zboží

Kupující je povinen při převzetí zásilky od přepravní služby zkontrolovat, zda nedošlo k viditelnému poškození zásilky při přepravě, v případě viditelného poškození zásilky má kupující právo odmítnout její převzetí. Důvod odmítnutí převzetí zásilky a popis poškození je nutné uvést dopravci do přepravního listu. Kupující má právo na kontrolu zásilky i v případě kdy zásilka není viditelně poškozená, pokud dopravce nebude ochoten počkat na její rozbalení a kontrolu, doporučujeme do přepravního listu uvést “Zásilka byla převzata s výhradou – nezkontrolována”.
V případě, že kupující nezkontroluje zásilku při převzetí, je povinen zajistit prohlídku a kontrolu zda nebylo zboží poškozeno dopravou co nejdříve po jeho dodání a všechny zjištěné vady oznámit nejpozději do 48h po převzetí prodávajícímu (v pracovní době telefonicky nebo e-mailem, mimo pracovní dobu e-mailem). V případě poškození je nutné ponechat všechny obaly a adresní štítek dopravce. V případě pozdější reklamace nebo reklamace bez doložení obalu a adresního štítku dopravce reklamaci nemusí uznat.

U dopravy prostřednictvím PPL, FOFR, Zásilkovna  – reklamaci na poškozené zboží přepravou podává odesílatel. Pro přijetí reklamace je nutné doložení fotodokumentace poškozeného zboží ze strany zákazníka.

Reklamace – práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Doklad – faktura přiložená ke zboží slouží jako záruční list. V případě reklamace je tento doklad nutno doložit. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Reklamace se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Adresa pro zaslaní nebo osobní doručení reklamovaného zboží: URBÁNEK – Garnýže, rolety, žaluzie, Luděk Kopřiva, Emy Destinové 2, 400 01 Ústí nad Labem

V případě reklamace nás předem kontaktujte telefonicky (+420 775 908 602) nebo emailem (obchod@garnyzerolety.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud není kupující spokojený našimi službami poskytovanými prostřednictvím internetového obchodu URBÁNEK – Garnýže, rolety, žaluzie může se na nás se svou stížností obránit prostřednictvím emailu obchod@urbanek-ul.cz. V co nejkratší době budeme kupujícího kontaktovat a informovat o průběhu řešení stížnosti.

V případě že dojde mezi námi a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2), email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasem s ochodními podmínkami souhlasí se zpracovním udaných osobních údajů kupujícího. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou dle zákona zabezpečena a použita pouze pro zaslání objednané zásilky a při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.